Stor økning av narkosaker i Dalane

Kriminaliteten er stort sett lav i Dalane, med færre vinnings— forbrytelser, vold og skadeverk, melder politiet etter første halvår i år.