- Har ingenting med saken å gjøre

Heller ikke den fjerde av de tiltalte i den store amfetaminsakenhadde noe med saken å gjøre, ifølge ham selv.