- Staten har helt sikkert noe å gi

— Regjeringen har vilje til å imøtekomme bondeorganisasjonene i jordbruksoppgjøret.