Ny finansiering av skolene

Utvalg for kultur og oppvekst gikk i går enstemmig inn for rådmannens forslag til ny modell for tildeling av midler til skolene i Sandnes.