Solabuen i Amerika

En ny bok om norsk utvandring til USA henter eksempler og bilder fra folk som utvandret fra Sola.