SiR best på ressursutnyttelse

Nasjonal undersøkelse viser at SiR er best av de store sykehusene til å få mest ut av behandler-årsverkene og til å redusere kostnadene per pasient. Undersøkelsen er gjort av Sintef Helse på oppdrag fra Sosial— og helsedepartementet.