Mer klorsmak av drikkevannet

Før helgen gikk kommunelegen i Sola og Mattilsynet ut og anbefalte folk i kommunen å koke vannet fra springen. Årsaken var at det ble påvist koliforme bakterier i drikkevannet.