Badere på Sele jages på land

Kommunalsjefen i Klepp ser nå ingen annen utvei enn å innføre regler med «Bading forbudt» i konflikten mellom badere og laksefiskere på Sele.