Ikke knask eller knep, men sang og servering

De vil ikke være grådige Halloween-hekser. Søndag er de gavmildeslikkepinne-prinsesser.