- Siktet uavhengig av jakten på Toska

Samboeren til David Aleksander Toska (29) er siktet på selvstendig grunnlag, ikke som et ledd i politiets arbeid med å få tak i Toska.