Glad over å få lagre maskinpistoler i politibilene

Snart kan politiet kjøre rundt med tohånds maskinpistoler av typenMP 5 i utvalgte utrykningskjøretøyer. — Et løft for sikkerheten,sier lederen i Politiets Fellesforbund.