• Kontorkomikken tegnes på en kontor i 2. etasje over Ostehuset Øst. Kristian Jacobsen

Tegner åtte striper på én time

I ni land sitter kontorister og ler av det effektive Børge Lund tegner fra Stavanger.