- Pensjonskrav ødelegger anbudsrunder

— Høyre møter seg selv i døra når partiet først vil ha konkurranseutsetting i kommunen, for så å stille økonomiske krav som gjør det umulig for mange private bedrifter å være med i anbudsrunder. Vi kan ikke pålegge næringslivet tilleggspensjonsordninger så lenge dette ikke er lovpålagt, fastslo Karl W. Sandvig (Frp) i formannskapet i går.