Vil bruka gasskraft til nytt aluminiumsverk

Meir enn halvparten av den nye el-krafta frå eit gasskraftverk på Kårstø kan gå med til produksjon av aluminium i eit utvida og modernisert verk hos Hydro på Karmøy.