Sandnes skal bli best i radonbekjempelse

Sandnes vil bli foregangskommune i bekjempelse av radongass. Gassen er sannsynligvis årsaken til mellom 100 og 300 krefttilfeller i Norge årlig.