- Velkommen, englandsbåt

Eigersund er mest naturlig som alternativ utenrikshavn i Rogaland dersom nytt konserthus blir plassert i Bjergsted, mener næringsinteresser i sørfylket.