Oppvekstsenter til 21 millioner

Kommunalsjef Reidulf Vignes ønsker å benytte seg av laveste anbud på byggingen av Fogn oppvekstsenter. Det betyr Strand Bygg AS, som leverte et anbud på snaut 16,4 millioner kroner. Dette er 372.400 kroner lavere enn neste anbud.