- Uvirkelig med ulv på Helleland

Bak på silosvansen sitter Sigrunn Rundevoll med et blodig sauehode i hendene sine.