Fornøyd med to deler

Positive: 59 prosent av dem som svarte, sa de var positive tilAftenbladet i to deler og med ny design. 23 prosent var negative,mens 18 prosent sa det foreløpig holdt seg nøytrale.