De heldige har sommerjobb

De heldige starter nå på sommerjobbene sine. Andre har tom timeplan— og noen er glade for det.