Råkjørte med mc - fengsel neste

Under forbikjøring med motorsykkel i Mastrafjordtunnelen kom farten opp i 148 km/t.