Riksvei 42 åpnet igjen

Riksvei 42 er åpnet igjen etter et trafikkuhell.