Liker seg på glattisen

Dalanerådet har i mange år vært som en gammeldags, kommunistisk partikongress; lite konflikt, søvndyssende møter og vakre festtaler.