190 hjemløse

Tall fra begynnelsen av september 2003 viser at 125 mennesker i Stavanger kommune trenger bolig innen seks måneder.