Rennfast skal betale litt for Finnfast

Fylkestinget i Rogaland har vedtatt at bomstasjonen til Rennfastskal stå i 3 — 4 måneder ekstra for å skaffe 30 millioner kronertil Finnfast.