- Me vil ikkje ha større klassar

Før var 6-åringane sikra to pedagogar om elevtalet passerte 18. Denne paragrafen er no fjerna, og ein kan opna for større grupper.