Sterk kritikk av Kjell Erfjord

Spørsmålet om kommune— sammenslåing får det til å knake mellom kommunene i Dalane. Det nye er at nå knaker det også internt i Lund.