Usamde om Vestbø vart høyrd

Varaordførar Magnus Mathisen i Finnøy meiner avtroppande kommunelege Eivind Vestbø vart høyrd. Tilsette i helsevesenet er ikkje samde.