Grønn spiker til myrsnipa

Hvor miljøvennlige er vindmøllene på Høg-Jæren om de blir spikre i kista til den utryddingstruede sørlige myrsnipa?