Grønt lys for høyhus i Bryne sentrum

Politikerne har gitt klarsignal til å starte bygg— ingen av det omstridte høyhuset på Bryne.