Styrker kampen mot organisert kriminalitet

Innen et år vil Stortinget ha vedtatt lovendringer som vil gjøre det enda lettere å jakte på organisert kriminalitet.