«Byrettsjustitiarius» Helge Bjørnestad

Den nye sorenskriveren i Stavanger, Helge Bjørnestad, syntes det var mer svung over den tidligere tittelen.