Økt tidspress for Stavanger-politiet

Drøyt fire måneder etter ranet av Norsk Kontantservice i Stavanger øker presset på politiets etterforskere.