• Bernhard Veland

Her er den mest rasfarlige veien i Rogaland

Langs Tysdalsvatnet går det 40 ras hvert år. Tunneler kan gjøre strekningen sikker. Pris: 260 millioner. Det vil totalt koste 412 millioner å sikre de mest rasutsatte stedene i Rogaland.