Laks tatt i natt

Vannføringen var bare en tredel av normal vannføring for 15. junida fisket åpnet i natt. Derfor var forventningene små, og gledendesto større, da den ene laksen etter den andre ble halt i land iBjerkreim/Tengselva.