Helse for en halv milliard

Pasienthotellet vil ikke berøre investeringsbudsjettet til Helse Stavanger siden det skal bygges og eies av private.