Godsterminal med byggestart i 2005

Jernbaneverket har tro på at arbeidet med godsterminalen på Ganddal kan starte opp allerede i 2005.