Politimann dømt for besittelse av barne-porno

Politimannen ble fri-funnet for å ha vist grov uforstand i tjenesten. Han ble dømt til 21 dagers betinget fengsel og til å betale 15.000 kroner i bot.