Typisk rogalending - fins han?

Er du traust, kultivert eller rett og slett en latsabb? En typiskrogalending.