Nå kommer laksen opp elva

Fisket i Tengs/Bjerkreimselva har så langt vært elendig. Kaldt vann, lite vann og maneter har ødelagt for fiskerne.