- Mishandlet samboeren

Stavangermannen er straffedømt flere ganger, blant annet for drap tidlig på 80-tallet. Nå er han tiltalt for grov vold, frihetsberøvelse og drapstrusler mot sin tidligere samboer.