Sandnes vil ikke betale for Hundvågtunnelen

— Dersom Hundvågtunnelen fører til en fordyring avRyfastprosjektet, bør merkostnadene betales av Stavanger kommuneeller tas inn gjennom økt bompengesats i Hundvågtunnelen.