Røyk fra en skorstein?

Ringen på bildet har med forurensning å gjøre, mener meteorologikonsulent Magnus Anglevik.