Frykter inntektssvikt på 70 millioner

Tallene fra årets fire første måneder viser et budsjettoverskudd på sju millioner kroner for Sandnes kommune. Likevel frykter både rådmann og politikere en budsjettsmell på 70 millioner for 2005.