Helsekontrakt til Sandnes

Sandnes-selskapet ProfitBase AS har inngått avtale med Helse Øst om levering av et økonomistyringssystem for budsjett, prognose, analyse og rapportering. Systemet skal bidra til forbedret beslutningsgrunnlag for ledere i Helse Øst, gjennom å sikre kontinuerlig tilgang på oppdaterte styringsdata.