Bompenger for Ryfylke

Fra 1. januar ble det dyrere å reise med riksveiferjene i helelandet, også i Rogaland. Da kom den årlige takstøkningen frastaten.