Mange tusen i fredsdemonstrasjon

De kom i tusenvis, fredsdemonstrantene, inn til Stavanger lørdaglitt før klokken 13.