Vil bygge 18 PUH-boliger

I løpet av 2003 har Strand kommune behov for boliger til 10-12 unge som er psykisk utviklingshemmede, ifølge rådmannen. Noen av disse har et rimelig akutt behov for å flytte ut av foreldrehjemmet.