- Avviser påstanden om avgudsdyrking

Rosslandsguden er verken Gud eller avgud, den er en unik,forhistorisk stein, mener Rolf Volden.