Betinget fengsel for trygdemisbruk

En stavangermann i 30-årene hadde lønnet arbeid mens han var sykmeldt og mottok sykepenger fra folketrygden.